Introductie

Wijkvereniging Hanevoet
De wijk Hanevoet ligt in Eindhoven, stadsdeel Gestel. De vereniging is opgericht op 22 januari 1974 en heeft als doel de leefbaarheid in de wijk te behouden, en waar nodig te verbeteren. De vereniging houdt zich bezig met o.a. jeugdactiviteiten, preventie, woonomgeving en het organiseren van evenementen.

Sinds 2020 verschijnt het wijkblad “Hanepootjes” niet meer op papier. In plaats daarvan worden de leden via een digitale versie op de hoogte gehouden van datgene wat er zich in de wijk afspeelt, waar het bestuur en de verschillende werkgroepen en projectgroepen zich mee bezighouden en ook als “spreekbuis” voor de wijkbewoners zelf. Heeft u iets te melden voor het wijkblad nieuwe stijl, stuurt u dan voor nog nader te vermelden data uw kopij in.

Voor onze website geldt het volgende
De informatie op deze website komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van de Wijkvereniging.
Ondanks de grote zorgvuldigheid en nauwkeurigheid bij het samenstellen en publiceren van het materiaal, kan de informatie verouderd, incorrect en/of incompleet zijn.
In geen geval is de Wijkvereniging aansprakelijk voor schade ontstaan uit het direct of indirect gebruik van het materiaal van deze website.

Het is mogelijk dat via deze website toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De Wijkvereniging heeft geen zeggenschap over deze websites en kan derhalve niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of informatiebronnen.

Privacy
De Wijkvereniging hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. De gegevens die u via deze website verstuurt, worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u uw gegevens heeft verstuurd. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Indien u ongewenst gefotografeerd bent en als deze foto(‘s) vervolgens ongewenst op de website is/zijn gepubliceerd, kunt u dat schriftelijk (dus ook via e-mail) melden aan de webmaster van de Wijkvereniging (via de contact-pagina). De Wijkvereniging zal het beeldmateriaal dan zo snel mogelijk van de website verwijderen.
Informatie over bezoeken aan deze website worden slechts gebruikt ter ondersteuning van statistische verwerkingen en niet gebruikt ter identificatie van individuele personen.

Copyright
De Wijkvereniging behoudt het auteursrecht op alle via deze website verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo’s, grafische voorstellingen en fotomateriaal.
Niets uit de informatie mag zonder schriftelijke toestemming openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd.
Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren met bronvermelding.
Wanneer derden foto’s ter beschikking stellen voor publicatie op deze website doen zij daarmee afstand van hun auteursrecht, recht op handelsmerk en andere intellectuele rechten.