Colofon Hanepootjes

Algemeen

“Hanepootjes” is het officiële orgaan van de wijkvereniging Hanevoet te Eindhoven.
Sinds 2020 verschijnt het wijkblad “Hanepootjes” niet meer op papier. In plaats daarvan worden de leden via een digitale versie op de hoogte gehouden van datgene wat er zich in de wijk afspeelt, waar het bestuur en de verschillende werkgroepen en projectgroepen zich mee bezighouden en ook als “spreekbuis” voor de wijkbewoners zelf. Heeft u iets te melden voor het wijkblad nieuwe stijl, stuurt u dan voor nog nader te vermelden data uw kopij in
E-mail: redactie@wijkvereniginghanevoet.nl

Doelstelling

De wijkvereniging wil door middel van de “Hanepootjes” de bewoners van de wijk Hanevoet informeren over zaken die wijkgerelateerd zijn. Naast redactionele en bestuurlijke berichten wordt door bewoners, instanties, enzovoort aangeboden kopij geplaatst. Artikelen worden uitsluitend geplaatst wanneer zij voorzien zijn van naam en adres of als naam en adres bij de redactie bekend zijn. Publicatie betekent niet dat de redactie het met de inhoud eens is. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud van de gepubliceerde artikelen en teksten. De redactie houdt zich het recht voor ingezonden kopij niet te plaatsen. Zeker indien zij van mening is dat de strekking kwetsend of aanstootgevend is voor individuele personen of groepen van personen. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.