Colofon Hanepootjes

Algemeen

“Hanepootjes” is het officiële orgaan van de wijkvereniging Hanevoet te Eindhoven. “Hanepootjes” is voor en door wijkbewoners en verschijnt 6 maal per jaar.
Anno 2013: 40e Jaargang
Oplage: 1800 stuks
Redactie : Marian van Agt
Opmaak:  Henriëtte Krijl
Ontwerp voorpagina: Roy van de Molengraaf
Coördinatie verspreiding: San Witjes en Gio Buschman
E-mail: redactie@wijkvereniginghanevoet.nl

Doelstelling

De wijkvereniging wil door middel van de “Hanepootjes” de bewoners van de wijk Hanevoet informeren over zaken die wijkgerelateerd zijn. Naast redactionele en bestuurlijke berichten wordt door bewoners, instanties, enzovoort aangeboden kopij geplaatst. Artikelen worden uitsluitend geplaatst wanneer zij voorzien zijn van naam en adres of als naam en adres bij de redactie bekend zijn. Publicatie betekent niet dat de redactie het met de inhoud eens is. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud van de gepubliceerde artikelen en teksten. De redactie houdt zich het recht voor ingezonden kopij niet te plaatsen. Zeker indien zij van mening is dat de strekking kwetsend of aanstootgevend is voor individuele personen of groepen van personen. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.