Concept Jaarverslag 2019 Bestuur en Evenementen

Wijkvereniging Hanevoet

 Jaarverslag 2019 bestuur en evenementen

Geacht lid,
Onderstaand vindt u een samenvatting over de stand van zaken en gebeurtenissen.

Ledental
Het ledental was ultimo 2019 gezakt naar 402 betalende leden. Een verlies van ca 10% t.o.v. 2018.
Van een aantal leden zijn de e-mail adressen bekend t.w. 112 leden, waarvan 81 betalende leden en 31 niet-betalende leden.

Vrijwilligers
De wijkvereniging heeft de ondersteuning gehad van 58 vrijwilligers, waarvan 39 betrokken waren bij de evenementen en 19 bij de communicatie en bezorging van Hanepootjes.

Redactie en Hanepootjes
Reeds begin 2019 heeft de redactie aangekondigd de verzorging van Hanepootjes per ultimo 2019 te stoppen. Het bestuur heeft de drukker bedankt voor de jarenlange samenwerking.

Bedankt vrijwilligers
Het bestuur bedankt jaarlijks in december de vrijwilligers voor hun inzet. Het stoppen van de redactie en de bezorging Hanepootjes heeft het bestuur doen besluiten enig extra als bedankt toe te voegen voor deze groep vrijwilligers.

Evenementen 2019

-Paaseieren zoeken 21 april
Samen met de wijkvereniging Ooievaarsnest. Het was aan de jongsten tussen bomen en struiken alle verstopte eieren te zoeken uiteraard met de hulp van de Paashaas.
-Avondvierdaagse 20-24 mei
Het was een groot aantal deelnemers die 5 avonden konden wandelen over routes van 5 of 10 km. Op de laatste dag werd de welverdiende medaille enthousiast door de wandelaars in ontvangst genomen. Dank aan de vele vrijwilligers die dit evenement hebben mogelijk gemaakt.

-Wijkfeest 2 juni
Een evenement georganiseerd door vrijwilligers, waarbij de wijkvereniging een facilitaire rol vervulde. De organisatie was dik tevreden over de resultaten en ziet uit naar 2020.

-Vakantiespeelweek 12-16 augustus
Een reeds jaren vertrouwde formule zorgt nog steeds voor een goede organisatie gedurende alle dagen. Helaas loopt het aantal deelnemers iets terug.

-Halloween 25 oktober
Competitie tussen de straten en hoven gaf opnieuw een creatieve impuls. Het aantal deelnemers steeg.

-Sinterklaas 24 november
Traditioneel met zwarte pieten en veel enthousiasme.
Er waren minder kinderen om de sint te begroeten en een leuk kado te ontvangen.

De evenementen zijn niet mogelijk zonder de inzet van vrijwilligers. Hartelijk bedankt voor jullie inzet.

In 2020 organiseert de wijkvereniging de volgende activiteiten:
Paaseieren zoeken op 12 april, de avondvierdaagse van 25 t/m 29 mei, de vakantiespeelweek van 17 t/m 21 aug, halloween op 23 okt en sinterklaas op 22 nov.

Wat is er vermeld in Hanepootjes 2019?
Het was een lustrum jaar (22 jan 1974)
Er zijn 2 ledenvergaderingen gehouden t.w. op 13 februari de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) en op 4 september een extra ALV met de introductie van het project ‘ANDERS’. In de ALV van maart 2020 zal verdere informatie over de voortgang worden gegeven.

In alle edities Hanepootjes werden oproepen geplaatst voor het invullen van vacatures als vrijwilliger of bestuurslid. Deze hebben niet tot resultaat geleid.

Er is een informatieavond door Kennis en Adviescentrum dierenplagen KAD over de bruine en zwarte rat georganiseerd voor alle 3 wijken.

De wijkvereniging heeft financiële bijdragen geleverd ter ondersteuning van activiteiten:-wijkdag
-repaircafe
-boekenslot
-kerstmarkt
-nieuwjaarsconcert
-bijdrage AED

De bijdrage aan buurtpreventie wordt geregeld door de subsidie inkomsten en beheerd door de coördinator buurtpreventie Hanevoet.

Bij dit verslag behoren de financiële overzichten die in de algemene ledenvergadering op 10 maart worden verstrekt en toegelicht.

Het bestuur