Lopende zaken

Voor inleveren copy Hanepootjes zie Agenda

Voor reguliere Evenementen zie Agenda

Tentoonstelling Fotoclub De Gender
3 en 4 november 2019, in ’t Slot
Zie Hanepootjes 2019/5, blz. 12

Speurtocht “Help Frodo”
Vrijdag 1 november 2019
Voor alle kinderen uit groep 3 t/m 8 van de Gestelse ontginning
Zie Hanepootjes 2019/6, blz. 11

Reumacafé van Reumavereniging Regio Eindhoven
1x per maand in ’t Slot
Eerstvolgende maandagen 4 november en 2 december
Voor leden en niet-leden
Zie Hanepootjes 2019/6, blz. 10 en 11