Lidmaatschap

De contributie bedraagt €10,00 per jaar. Voor wijkbewoners met een minimum inkomen bedraagt de contributie € 5,00 per jaar.

U kunt zich als lid/donateur opgeven bij onze penningmeester, of door overmaking van één van genoemde bedragen op:
ING Bank :  NL17 INGB 0003 1774 34
SNS Bank : NL98 SNSB 0950 4850 98
t.n.v. Wijkvereniging Hanevoet te Eindhoven
A.u.b. ook uw adres vermelden!

Philip Krijl (Penningmeester)
Ehrenstein 37
tel: 040 257 48 41

Of stuur een e-mail